Český svaz orientačního běhu
ROZPIS – LOB
SKI-O VYSOČINA 2010 
ČESKÝ POHÁR na krátké a klasické trati
1. a 2. závod POHÁRU  ELITY,  ŽEBŘÍČEK  A  a B. 1. a 2. závod MISTROVSTVÍ  ČR  DRUŽSTEV
Pořadatel:
SK Chrast u Chrudimi, oddíl orientačního běhu
Centrum závodu:
Tři Studně, louka před hotelem U Loubů
Klasifikace a program závodů:
Sobota 6.února:  Pohár elity a žebříček A a B na krátké trati, Mistrovství ČR družstev
Neděle 7.února: Pohár elity a žebříček A a B  na klasické trati, M ČR družstev
Kategorie:
Sobota 6.února:
D14A, D16A, D18A, D20A, D21A, DE, D35B, D40B, D45B, D50B, D55B, H14A, H16A, H18A, H20A, H21A, H21B, HE, H35B, H40B, H45B,
H50B, H55B, H60B, H65B, H70B, TN (náborová 2 km ) , TP (pro příchozí 4 km)
Neděle 7.února:
D14A, D16A, D18A, D20A, D21A, DE, D35B, D40B, D45B, D50B, D55B, H14A, H16A, H18A, H20A, H21A, H21B, HE, H35B, H40B, H45B,
H50B, H55B, H60B, H65B, H70B, TN (náborová3 km ) , TP (pro příchozí 6 km).
Předpokládané časy:
Podle pravidel LOB, článek 13.2. a 13.3.
Funkcionáři závodu:
Ředitel závodů:               Jan Kopáček, e-mail:.honza@vetrnik.cz
Hlavní rozhodčí:              Martin Kratochvíl
Stavitel tratí:                    Petr Mareček
Delegát:                          Milan Venhoda
Informace:
http://orientak.cz/lob2010/
Startovní listina a pokyny budou uveřejněny na internetové stránce závodu.
Přihlášky:
Do soboty  30.ledna 2010 automatickým přihlašovacím systémem oblasti Haná. Výjimečně je možné použít e-mail: kheil@email.cz
Vklady:
Sobota 6.února:
TN, TP, žáctvo a kategorie HD 60 a starší      80,-Kč
Ostatní kategorie                                             140,-Kč
Neděle 7.února:
TN, TP., žáctvo a kategorie nad 55 let           80,-Kč
Ostatní kategorie                                          160,-Kč
Zapůjčení SI čipů                                            40,-Kč/den                      
Závodníci přihlášení po termínu a při prezentaci platí dvojnásobné startovné.
Forma úhrady:
Na účetu Komerční banky, a.s., číslo účtu:650749531 / 0100, majitel účtu: Jaroslav Matras, Chrašice 632, 538 51 Chrast
variabilní symbol uvést ve tvaru 25XXXX, kde XXXX označuje číslo oddílu (klubu) podle adresáře ČSOB.
Prezentace:
Tři Studně, budova obecního úřadu u hotelu U Loubů
Pátek 5.února od 19.00 do 21.00 hod.
Sobota 6.února od  8.30 do 10.45 hod.
Start 00:
Sobota 6.února ve 12 hod.Intervalový
Neděle 7.února v 10 hod. Intervalový
Systém ražení: SportIdent
Vzdálenosti:
Parkoviště (všechny dny) - centrum závodu        0 - 100 m                 
Centrum závodu - cíl (všechny závody)                        0 m             
Centrum závodu - start krátké trati                           500 m                    
Centrum závodu - start klasické trati                            0 m                             
Tělocvična Petrovice - centrum závodu                  7000 m                     
Parkoviště:
Vedle obecního úřadu (prezentace). Provozuje soukromý subjekt. Cena za parkování bude uvedena v pokynech.
Převlékání a příprava lyží:
Pouze ve vlastních dopravních prostředcích. K dispozici budou elektrické zásuvky před budovou prezentace.
Terén:
Převážně zalesněný rovinatý prostor v okolí rybníka Medlov. Asi 30% prostoru jsou louky.
Poměrně rozsáhlá síť různě kvalitních stop.
Mapy:
Krátká trať: "Černý les"  1:10000 rozměr A4, klasická trať: "Kadůvek" 1:15000 rozměr A4.
Stav 12/2009, zpracoval Petr Mareček - OMPHALE
Občerstvení:
Stánek v centru, hotel U Loubů, další hotely a penziony v okolí Třech Studní.
Ubytování zajišťované pořadatelem:
od pátku 5.2.2009. Zaplaťte společně s vklady na výše uvedený účet. Tělocvična  v SOU Petrovice:
120,-Kč / osoba /noc, nebo lůžko 220,-Kč / osoba /noc (omezená kapacita 49 postelí!).
Požadavek na ubytování zašlete prosím současně emailem na kheil@email.cz. Přednost budou mít požadavky ubytování na 2 noci.
Další možnosti ubytování na Novoměstsku najdete na: www.nmnm.cz
Protesty:
Přijímá hlavní rozhodčí s vkladem 200,-Kč.
adresa na kterou je možné zasílat případné protesty proti výsledkům:
Martin Kratochvíl, Chlumova 4,  586 01 Jihlava, e-mail: Kratochvil.Martin@seznam.cz
Vyhlášení výsledků:
Proběhne vždy po skončení obou  závodů  a bude vyhlášeno rozhlasem.
Předpis:
Závodit se bude podle platných pravidel LOB a soutěžního řádu ČSOB. Rozpis schválila soutěžní komise LOB dne 15.11.2009
Zákaz:
Ode dne vydání tohoto rozpisu je v prostoru závodu zakázán mapový trénink.
Prostor je vymezen obcemi: Vlachovice, Rokytno, Kadov a Fryšava.
Různé:
V případě nepříznivých sněhových podmínek bude závod přemístěn, zkrácen nebo zrušen.
Informace o tomto Vám sdělíme nejpozději do úterý 2.února 2010 . Nezapomeňte proto v přihlášce uvést telefon i e-mail.
Možnost tréninku:
Využít lze všechny lyžařské stopy severně od Vlachovic a v okolí Třech Studní, Fryšavy, Rokytna a Studnic.
Možnost pro přípravu lyží:
Na shromaždišti  budou před budovou prezentace.a v tělocvičně v Petrovicích ve vyhrazených prostorách.
Martin Kratochvíl, hlavní rozhodčí
Jan Kopáček, ředitel závodu